فناوری‌های جامع برای ورزشکاران حرفه‌ای

ارتقای عملکرد در کنکور و ورزش قهرمانی

علاوه بر درمان اختلالات، از لورتا می توان برای افراد عادی و ارتقاء عملکرد در حیطه های مختلف و حساس استفاده کرد. در شرایط پرفشار و پر استرسی مانند کنکور و مسابقات ورزشی مانند المپیک، اضطراب به شدت افزایش و همزمان تمرکز به شدت کاهش می‌یابد. همین باعث افت عملکرد کلی فرد و شکست می شود .
لورتا تاثیری کاملا معکوس و مثبت دارد، به این صورت که اضطراب را کاهش می‌دهد و تمرکز را افزایش ،و در نهایت باعث ارتقای عملکرد کلی فرد و موفقیت می شود.

فناوری های جامع برای ورزشکاران حرفه ای

این فناوری ها مجموعه ای از ابزارهای پیشرفته ارزیابی و تغییر وضعیت مغزی و ذهنی؛ وضعیت فیزیولوژیک بدن و وضعیت روانشناختی ورزشکاران حرفه ای است. مثلا با استرس تست وضعیت بدنی و ذهنی ورزشکاران را در شرایط استرس زا به خوبی اندازه گیری می کنیم و عملکرد وی در شرایط واقعی مسابقات با دقت پیش بینی می شود؛ بعلاوه وضعیت کارکرد مغز؛ میزان تمرکز؛ سرعت تصمیم گیری؛ دقت تصمیم گیری؛ میزان اضطراب و حتی وضعیت کارکرد قلبی عروقی ورزشکاران هم در شرایط عادی و هم در شرایط مسابقه و استرس با دقت فوق العاده بالا اندازه گیری می شود.

این نتایج پردازش و تحلیل می شوند و بر اساس آنها پروتکلی ویژه و اختصاصی برای هر ورزشکار طراحی می شود. بر اساس این پروتکل؛ و با کمک فناوری هایی همچون لورتا؛ بیوفیدبک و … مداخلات سریع و موثری روی ورزشکار انجام می گیرد تا نقاط ضعف وی برطرف شود یا حتی بسته به هدف مربی و خود ورزشکار؛ برخی نقاط قوت حتی بیشتر هم تقویت شود. بدین ترتیب عملکرد وبازدهی ورزشکاران حرفه ای در مسابقات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

Call Now Buttonتماس برای مشاوره تلفنی