فناوری‌های جامع برای ورزشکاران حرفه‌ای

ارتقای عملکرد در کنکور و ورزش قهرمانی

علاوه بر درمان اختلالات، از لورتا می توان برای افراد عادی و ارتقاء عملکرد در حیطه های مختلف و حساس استفاده کرد. در شرایط پرفشار و پر استرسی مانند کنکور و مسابقات ورزشی مانند المپیک، اضطراب به شدت افزایش و همزمان تمرکز به شدت کاهش می‌یابد. همین باعث افت عملکرد کلی فرد و شکست می شود .
لورتا تاثیری کاملا معکوس و مثبت دارد، به این صورت که اضطراب را کاهش می‌دهد و تمرکز را افزایش ،و در نهایت باعث ارتقای عملکرد کلی فرد و موفقیت می شود.

فناوری های جامع برای ورزشکاران حرفه ای

این فناوری ها مجموعه ای از ابزارهای پیشرفته ارزیابی و تغییر وضعیت مغزی و ذهنی؛ وضعیت فیزیولوژیک بدن و وضعیت روانشناختی ورزشکاران حرفه ای است. مثلا با استرس تست وضعیت بدنی و ذهنی ورزشکاران را در شرایط استرس زا به خوبی اندازه گیری می کنیم و عملکرد وی در شرایط واقعی مسابقات با دقت پیش بینی می شود؛ بعلاوه وضعیت کارکرد مغز؛ میزان تمرکز؛ سرعت تصمیم گیری؛ دقت تصمیم گیری؛ میزان اضطراب و حتی وضعیت کارکرد قلبی عروقی ورزشکاران هم در شرایط عادی و هم در شرایط مسابقه و استرس با دقت فوق العاده بالا اندازه گیری می شود.

این نتایج پردازش و تحلیل می شوند و بر اساس آنها پروتکلی ویژه و اختصاصی برای هر ورزشکار طراحی می شود. بر اساس این پروتکل؛ و با کمک فناوری هایی همچون لورتا؛ بیوفیدبک و … مداخلات سریع و موثری روی ورزشکار انجام می گیرد تا نقاط ضعف وی برطرف شود یا حتی بسته به هدف مربی و خود ورزشکار؛ برخی نقاط قوت حتی بیشتر هم تقویت شود. بدین ترتیب عملکرد وبازدهی ورزشکاران حرفه ای در مسابقات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.