گالری تصاویر مرکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر

در قسمت گالری تصاویر مراکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر برخی از تصاویر مربوط به نحوه درمان دستگاه لورتا نوروفیدبک  و همین طور تصاویری از محیط مرکز تخصصی سایبر و کادر درمانی متخصص همراه با جناب دکتر امین اسداله پور موجود می باشد.